Ahoj,

po delší době Vás chci zase vytáhnout na výlet.
Tentokrát vyrazíme východně od Prahy k Českému Brodu kde vyrazíme okolo řeky Šembery do Doubravčic.
Celková délka je 12 km.
Podrobnosti o trase včetně mapy naleznete zde.

Sraz: Nádraží Český Brod
Kdy: 10:00 17.11.2011

Řeka Šembera

Turistická stezka červená, pod Tuchorazí doplněná naučnou stezkou „Zahrady“, v údolí pod Doubravčicemi  připravována naučná stezka v roce 2011. Připravuje se naučná stezka.
Šembera pod hradem

  • Šembera přináleží do povodí dolní Labe; ústí do Výrovky, ZW 22,8 km.  Pramení u Jevan v 415 m n.m., odkud protéká otevřenou rovinou mezi lukami a poli. Do Vavřineckého potoka (Výrovky) ústí zleva na ř.km 3,4 v 182 m n.m. Š e m be ra je úzký (také 2-4 m) nížinný potok, místy regulovaný či zarostlý. Sjízdná je Šembera již za mírně vyššího stavu vody, téměř celoročně, lépe však při vypouštění rybníků. Plavba je pomalá, vzhledem k místy zarostlému korytu a pro nutnostpřetahování stro m ů. (www. infoglobe.cz)
  • Obec je taková brána do lesů Dolánek, které mají charakter šumavského rázu. Potok Šembera, který vévodí tomuto lesu z velké části napájí Štíhlické prameny. V současné době je v mapách zakreslen jeho samotný pramen nad rybníčkem, který je mezi Vyžlovským hřbitovem a drůbežárnou, ale dříve se uváděl začátek Šembery na soutoku potoka Lázný a Kozojedský. (www.stihlice.cz)
  • Řeka Šembera tvořící četné peřeje a chovající pstruhy a raky, je lemována četnými lesními chatami… divoce romantické skalní partie… malebné a často malované skupiny skal…(Průvodce po černokostelecku, Fr.Šimáček, JUDr. J. Veselý, vydáno r. 1937)
  • Říčka Šembera sbírá své vody v okolí Kozojed na Černokostelecku. Na svém horním toku prudce spadá zalesněnou pahorkatinou do Polabské nížiny. Vytváří při tom divoké romatické údolí, které patří bezesporu k nejkrásnějším partiím středních Čech. Před Českým Brodem protéká kolem tvrze v Tuchorazi, která je vděčným turistickým cílem. Další pozoruhodnosti nabízí město Český Brod. Výlet je možné spojit s koupáním. Trasa se vhodná i pro svátečnější turisty: není na ní prakticky žádné větší stoupání.“ (Průvodce Okolí Prahy; kapitola Kudy teče Šembera; nakl. Soukup a David vyd. 1993)
  • V dávné minulosti byla Šembera důležitějším a mnohem větším vodním tokem než je tomu dnes. Vytvářela hranici mezi dvěma sousedícími slovanskými kmeny a při častých (i bojových) výpravách bývala pro lidi nebezpečným živlem. O své skryté síle dala vědět ještě v roce 1865, kdy voda protrhla hráze rybníků a ničila cestou vesnická stavení i domy v Českém Brodě. Cestou do Českého Brodu napájela Šembera (a její menší přítoky v Dolánkách) v minulosti celkem 9 rybníků: Balík, Žabinec, Dívčí, Šember (pod hradem), Stodolu, Řešeto, Mrzák, Tuchorazský a Podviňák (poslední dva existují dodnes).
  • Často bývá citována podoba dnešní říčky Šembery s malými vodními toky na Šumavě (stejný krajinný ráz v údolí pod obcí; balvanité řečiště, skalky na březích…)
  • Údolí Šembery pod Doubravčicemi se stalo již ve 20. letech min. století oblastí vyhledávanou trampy, kteří zde položili základy chatových osad. Dnes zde najdeme SOÚK (Spojené osady údolí Kozojedského), chatovou osadu v lokalitě pod Čihadly a na Lázném potoce a chaty v lokalitě Na Zámkách a dole při Šembeře v místech bývalého rybníka Mrzák.